Kolejny nowy sprzęt medyczny

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie nie zakończył się. 15 października 2015 roku otrzymaliśmy kolejny sprzęt, tj. koncentrator tlenu oraz wagę kolumnową ze wzrostomierzem… szczególy

DPS w Rabce-Zdroju otrzymał nowy sprzęt medyczny

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Dom Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju, ul. Parkowa 4 został doposażony w 23 sztuki sprzętu pielęgniarskiego.. szczególy

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu: 2 179 338,37 zł. Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 812 826,48 zł. Projekt nr MRPO.06.03.02-12-546/09 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Więcej…