Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Powiatowym Zespole Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu w 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2024 Starosty Nowotarskiego z dnia 22 lutego 2024 r., średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Powiatowego Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu w 2024 roku wynosi 6.038,90 zł i obowiązuje od 1 marca 2024 r. Opłata ta jest jednakowa dla Domu w Rabce-Zdroju i w Zaskalu. Dowiedz się więcej…

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia

W dniu 21.09.2023 Zarząd Powiatu Nowotarskiego zawarł umowę z Wojewodą Małopolskim WP-III.9421.23.14.2023. Przedmiot umowy stanowi dotacja celowa w wysokości 6106.500,00 zł z czego 471.600,00 zł otrzyma Powiatowy Zespół Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do Dowiedz się więcej…

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Powiatowym Zespole Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu w 2023 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2023 Starosty Nowotarskiego z dnia 16 lutego 2023 r., średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Powiatowego Zespołu Domów Pomocy Społecznej w Nowym Targu w 2023 roku wynosi 5.605,21 zł i obowiązuje od 1 marca 2023 r. Opłata ta jest jednakowa dla Domu w Rabce-Zdroju i w Zaskalu. Dowiedz się więcej…

Informacja o powołaniu pełnomocnika do spraw DPS

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego Zarząd Powiatu Nowotarskiego powierzył funkcję pełnomocnika Pani Anecie Wójcik – Dyrektorowi PCPR w Nowym Targu. Głównym zadaniem pełnomocnika ds. DPS ma być przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur zapewniających prawidłową Dowiedz się więcej…

Przywrócenie możliwości odwiedzin mieszkańców

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej umożliwiamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Spotkania odbywają się poza budynkiem a w razie niesprzyjających warunków pogodowych – w pokoju gościnnym. Nadal obowiązują wszystkie środki  bezpieczeństwa, tj. dystans społeczny, dezynfekcja dłoni oraz zakrywanie ust i nosa. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu podania terminu Dowiedz się więcej…

Projekt grantowy „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19”

Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Dowiedz się więcej…