Nabór na stanowisko psychologa

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4 przyjmie do pracy osobę na stanowisko psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio do potrzeb pracodawcy.  Wymagania niezbędne: • wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psycholog;  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa Więcej…

Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków otrzymanych od Wojewody.

Dzięki umowie Nr WP-III.9421.19.22.2019 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Starostą Nowotarskim Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju uzyskał dotację celową w wysokości 58.800,- zł jako wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Otrzymane środki Dom przeznaczył na: remont budynku i instalacji przeciwpożarowej:      remont 3 tarasów, wymiana 22 Więcej…