Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju przyjmie do pracy osoby na stanowisko psychologa w wymiarze ¼ etatu.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, gwarancja otrzymania wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom samorządowym.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psycholog.

 2. Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
  Wymagane dokumenty.

 4. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Diagnoza możliwości, deficytów i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym mieszkańców DPS.

 2. Współpraca z personelem DPS w zakresie opracowywania i realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.

 3. Prowadzenie poradnictwa, indywidualnej terapii psychologicznej dla mieszkańców DPS.

 4. Prowadzenie zajęć grupowych o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, kompensacyjnym, w tym w zakresie treningów umiejętności społecznych, interpersonalnych, psychoedukacji, grup wparcia.

 5. Pobudzanie mieszkańców do aktywności, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji, pomoc w kryzysie.

 6. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć, udzielanych porad i konsultacji zgodnie z przepisami prawa.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby DPS, przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Dom Pomocy Społecznej 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 4), elektronicznej: dpsrabka@nowotarski.pl w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w siedzibie: Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 4, tel. 182680434, dpsrabka@nowotarski.pl od godziny 7.30 do 14.30

Kategorie: Aktualności