Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 4 przyjmie do pracy osobę na stanowisko psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio do potrzeb pracodawcy. 
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku psycholog; 
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 
• minimum roczne doświadczenie zawodowe; 
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
Wymagane dokumenty:
• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów do siedziby DPS, przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Dom Pomocy Społecznej 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 4), elektronicznej: dpsrabka@nowotarski.pl w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

 

Kategorie: Aktualności