Informacja o powołaniu pełnomocnika do spraw DPS

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego Zarząd Powiatu Nowotarskiego powierzył funkcję pełnomocnika Pani Anecie Wójcik – Dyrektorowi PCPR w Nowym Targu. Głównym zadaniem pełnomocnika ds. DPS ma być przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur zapewniających prawidłową Czytaj dalej…

Przywrócenie możliwości odwiedzin mieszkańców

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej umożliwiamy bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Spotkania odbywają się poza budynkiem a w razie niesprzyjających warunków pogodowych – w pokoju gościnnym. Nadal obowiązują wszystkie środki  bezpieczeństwa, tj. dystans społeczny, dezynfekcja dłoni oraz zakrywanie ust i nosa. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu podania terminu Czytaj dalej…

Projekt grantowy „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19”

Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Czytaj dalej…

Projekt grantowy: „Sami – Dzielni!”

  Projekt grantowy: „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym   Wartość grantu: 16 400,00 PLN Przyznane Czytaj dalej…