Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr OZ-431-1-119/20 z dnia 18 września 2020 r.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 99 989,17 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 14 998,38 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

  • doposażono stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania COVID-19;

  • doposażono Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami;

  • zapewniono personelowi Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju 4 miejsca noclegu, izolacji lub kwarantanny poprzez zakup odpowiedniego sprzętu
    i wyposażenia.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Kategorie: Aktualności