Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego Zarząd Powiatu Nowotarskiego powierzył funkcję pełnomocnika Pani Anecie Wójcik – Dyrektorowi PCPR w Nowym Targu.
Głównym zadaniem pełnomocnika ds. DPS ma być przede wszystkim nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur zapewniających prawidłową realizację zadań. Ponadto w ramach całodobowego dyżuru uruchomiono numer telefonu – mający charakter telefonu zaufania.
Wszelkie sygnały wskazujące na jakiekolwiek nieprawidłowości w Domach Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu Nowotarskiego można zgłaszać pod numer telefonu:

502 857 358.

Kategorie: Aktualności