Grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej
w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Nowotarski – Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju realizuje grant pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju,
w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-171/20 z dnia 5 marca
2021 r.

Cel główny grantu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 29 681,40

Okres realizacji grantu: od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

W wyniku realizacji grantu:

  • wsparciem w postaci jednorazowych nagród pieniężnych za okres 1 miesiąca zostanie objętych 28 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju.

Projekt „Bezpieczny dom – Wsparcie dla kadry małopolskich domów Pomocy Społecznej
w związku z zagrożeniem COVID-19” realizowany w ramach II naboru Wniosków o grant, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt grantowy: „BEZPIECZNY DOM – WSPARCIE DLA KADRY MAŁOPOLSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Kategorie: Aktualności