Wykonanie prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej

Dzięki umowie nr WP-III.9421.31.10.2017 zawartej pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Wojewodą Małopolskim Dom Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w kwocie 57.462 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie prac mających na celu poprawę jakości warunków bytowych mieszkańców. Wraz z udziałem własnym, wartość robót wyniosła 71.864,88 zł. W szczególności wykonano: malowanie pomieszczenia rehabilitacji, Dowiedz się więcej…

Kolejny nowy sprzęt medyczny

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie nie zakończył się. 15 października 2015 roku otrzymaliśmy kolejny sprzęt, tj. koncentrator tlenu oraz wagę kolumnową ze wzrostomierzem… szczególy