Dzięki umowie nr WP-III.9421.31.10.2017 zawartej pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Wojewodą Małopolskim Dom Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w kwocie 57.462 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie prac mających na celu poprawę jakości warunków bytowych mieszkańców.
Wraz z udziałem własnym, wartość robót wyniosła 71.864,88 zł.

W szczególności wykonano:

  • malowanie pomieszczenia rehabilitacji, łazienki i pokoju,
  • wymianę drzwi zewnętrznych na otwierane automatycznie,
  • naprawę schodów zewnętrznych oraz tarasu,
  • wykonanie częściowej izolacji przeciwwilgociowej (iniekcji) w kuchni wraz z odtworzeniem ścian.

W szczególności nowe, automatycznie otwierane drzwi stanowią zmianę najbardziej odczuwalną przez mieszkańców o ograniczonej sprawności ruchowej, dzięki czemu mogą Oni bez przeszkód opuszczać budynek.

Kategorie: Aktualności