Dyrektor DPS w Rabce – Zdroju informuje, że aktualnie nasz Dom nie przyjmuje żadnych nowych mieszkańców. DPS funkcjonuje na podstawie zezwolenia warunkowego Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z opracowanym programem naprawczym DPS ma osiągnąć wymagany przepisami standard do końca 2010 r.

Kategorie: Aktualności